słownik gwary śląskiej F - H
polsko-śląski

F

fartuch zopaska Bydziesz warzić że żeś łoblykła zopaska? Masz zamiar gotować skoro włożyłaś fartuch?

ferie, wakacje feryje Jeszcze dwa tydnie i bydom feryje. Jeszcze dwa tygodnie i będą wakacje.

fermentować gerować Japka na wino muszom nojprzód gerować. Jabłka, z których będzie wino muszą najpierw sfermentować.

firana gardina Jak mosz lokno to sie musisz kupić gardiny. Skoro masz okno, musisz kupić firany.

flaga fana Wejrzi sie na ta fana. Spójrz na tę flagę.

fryzjer golac Łaża do golaca kożdy miesionc. Chodzę do fryzjera co miesiąc.

furmanka fura Downi wągle woziyli yno furami. Dawniej węgiel wożono wyłącznie furmankami.

G

galareta galert Na sobota zrobia moi familii galert ze kury. W sobotę przygotuję dla mojej rodziny galaretę z kury.

gałąź asta Podziwej sie - tela latoś jabłków, co asta sie złomała. Popatrz, w tym roku jest tyle jabłek, że gałąź złamała się.

ganek lauba Po jakiymu to czimiesz kołkasla w laubie? Dlaczego trzymasz węglarkę na ganku?

gapa, nieudacznik leber Pełno chopów a same lebry. Mnóstwo mężczyzn, ale samych nieudaczników.

garb, plecy pukel Rob tak dugo aż ci pukel urośnie. Pracuj aż garb ci wyrośnie.

garbus puklaty Niy śmiyjcie sie z puklatego. Nie śmiejcie się z garbusa.

garnitur ancug Widzieli go iś we ancugu. Był widziany jak szedł w garniturze.

garnuszek gorczek Łostow mi trocha zupy we gorczku. Zostaw mi trochę zupy w garnuszku.

gatunek zorta To som jajca piyrszy zorty. To są jajka w pierwszym gatunku.

gazeta cajtong Jak bydziesz szoł nazot, kup cajtong. Kiedy będziesz wracał, kup gazetę.

gdzie kaj A kaj tam, co to godosz? A gdzie tam, co też opowiadasz?

gdzieś kajś Pojechoł kajś na dugo rajza i go niy ma. Wyjechał gdzieś w długą podróż i nie ma go.

głowa kepa W fusbal idzie grać kepom tak samo. W piłce nożnej można grać także głową.

głupek gupielok Niy skokej to dylinie jak gupielok. Nie skacz po podłodze jak głupek.

gorący gorki Te kartofle som richtig gorkie. Te ziemniaki są naprawdę gorące.

gorączka fiber Dwa tydnie mie czimie tyn fiber. Mam gorączkę od dwóch tygodni.

gotować warzić Cza co dobrego uwarzić na łobiod. Trzeba ugotować coś dobrego na obiad.

gotować się wreć Wciepuj te kloski, bo woda wre. Wrzucaj kluski, bo woda się gotuje.

gotowe fertig Jeszcze łobleka szczefiki i byda fertig. Jeszcze tylko założę buty i będę gotowy.

góra, wierzch wiyrch Fiśla w kożdy chałupie jest na wiyrchu. Strych w każdym domu jest na górze.

górnik hajer Hajera to kożdy jedyn szanuje. Górnika wszyscy szanują.

grabarz kopidoł Chyć sie jaki roboty, choby za kopidoła. Znajdź jakąś pracę, na przykład zostań grabarzem.

grat klamor Na fiśli to opa czimie same klamory. Na strychu dziadek trzyma same graty.

gruby ruby Jedyn jes chudy a inszy - ruby. Jedni są chodzi, inni - grubi.

gruźlik tuberok Kucosz jak tuberok. Kaszlesz jak gruźlik.

grzyb prawdziwek prawok Moj stary poszoł do lasa i prziniós wiela prawoków. Mój mąż poszedl do lasu i przyniósł sporo prawdziwków.

guma do żucia kauguma Dej mi jedna kauguma, som mosz sztyry. Daj mi jedną gumę do żucia, sam masz cztery.

guzik knefel Wiela to mosz knefli przy jakli? Ile masz guzików w bluzie?

gwóźdź papowy papiok
Bier sie za motek i papioki. Zajmij się młotkiem i gwoździami papowymi.

H

hałas larmo Niy rób juzaś larma. Nie rób znowu hałasu.

hałda hołda Kożdo gruba musi mieć swoja hołda. Każda kopalnia musi mieć swoją hałdę.

herbata tyj A co wolicie: tyj abo bonkawa? Czego się pan/pani napije: kawy czy herbaty?

hrabia, arystokrata grof Coś sie tak wysztigluwoł jak jaki grof! Co się tak wystroiłeś jak arystokrata?