słownik gwary śląskiej I - K
polsko-śląski

I

ile wiela Wiela to mosz lot? Ile masz lat?

imię, nazwisko miano Jakie to mocie miano? Jak się pan/pani nazywa?

Indianin Indianer Było cołki czerwony, jako Indianer. Był całkiem czerwony, jak Indianin.

indyk pultok Już niy momy pultoków, same kury. Nie hodujemy już indyków tylko wyłącznie kury.

inny inkszy Jak sie kupujesz szczewiki to sie kup inksze. Jeżeli chcesz kupić buty, kup inne.

J

ja jo Nikt ci tego tak niy zrobi jak jo. Nikt ci tego nie zrobi tak jak ja.

jajecznica smażonka Smażonka to jes dobre jodło. Jajecznica to jest dobra potrawa.

jak jako Jako to żeś do mje pedzioł? Jak do mnie powiedziałeś?

jarzyny grincojg Grincojg musi być do kożdego łobiadu. Jarzyny powinny być w każdym obiedzie.

jedzenie jodło Dobre jodło warzicie, pani. Dobrze pani gotuje.

jesień podzim Na podzim wykopiymy kartofle ze pola. Jesienią wykopiemy z pola ziemniaki.

jeść kolację wieczerzać Ło ftory wasza familijo wieczerzo? O której godzinie pana/pani rodzina je kolację?

jeść śniadanie śniodać Dzisio śniodać niy bydymy. Dziś nie jemy śniadania.

K

kalafior blumkol Mocie we sklepie blumkol? Czy w sklepie jest kalafior?

kalarepa oberiba Wy mocie na łogródku oberiba a jo niy. Pani/pan ma na ogródku kalarepę a ja nie mam.

kalesony spodnioki Bez zima nosza spodnioki. W zimie chodzę w kalesonach.

kamizelka westa Wczora żech widzioł chopa we weście. Wczoraj widziałem mężczyznę w kamizelce.

kanapka klapsznita Zrób mi jako klapsznita do roboty. Przygotuj mi jakąś kanapkę do pracy.

kant w spodniach biza Bigluj tak, coby boły bizy. Prasuj tak, żeby uzyskać kanty w spodniach.

kapelusz hut Bez niedziela cza mieć hut. W niedzielę należy chodzić w kapeluszu.

kaptur kapuca Jak jes srogi wiater to naciągej kapuca na gowa. Kiedy wieje mocny wiatr, naciągaj kaptur na głowę.

karabin gywera Kożdy wojok mo mieć swoja gywera. Każdy żołnierz powinien mieć swój karabin.

karmić futrować Jak sie mo gadzina to jom cza roz dziynnie futrować. Gdy posiada się zwierzęta gospodarskie, należy je karmić raz dziennie.

karnisz gardinsztanga Cza wymiynić staro gardinsztanga na nowo. Należy wmienić stary karnisz na nowy.

karo (w kartach) siel (szel) Dej mi karta yno niy siela. Daj mi kartę, byle nie karo.

karuzela karasol Jak jest łotpust to bajtle radzi jeżdzom na karasolu. W czasie odpustu mali chłopcy chętnie jeżdżą na karuzeli.

kasza krupy We zupie dziś bydom krupy abo nudle? Dziś w zupie będzie kasza czy makaron?

kaszanka krupniok Do mje krupniok to jes nolepsze jodło. Kaszanka to dla mnie najlepsza potrawa.

kaszleć charlać Downo to tak charlocie? Czy od dawna pan tak kaszle?

kaszleć kucać Moj chop mo ryma i kuco. Mój mąż ma katar i kaszle.

katar ryma Czeci dziyń mom ryma. Od trzech dni mam katar.

kataryniarz lajerman Niy pamiyntom kiej żech łostatni roz widziała lajermana. Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam kataryniarza.

kawa naturalna bonkawa Jak śniodosz to sie napij bonkawy. Pij kawę do śniadania.

kawalerka lub małe pomieszczenie ancla W ty jego ancli niy ma placu. W jego kawalerce brakuje miejsca.

kawałek konsek Dejcie mi pani wusztu, yno mały konsek. Poproszę o kiełbasę, ale mały kawałek.

kąpielówki badyhouzy Łoblycz sie badyhouzy. Załóż kąpielówki

kędzierzawy lokaty Za bajtla łon boł lokaty, a teroski niy jes. Jako dziecko był kędzierzawy, a teraz nie jest.

kęs bajs Dej mi yno jedyn bajs ze twoi sznity. Daj mi tylko jeden kęs twojej kanapki.

kiełbasa wuszt Dej mi na wieczerzo chleba z wusztem. Podaj mi na kolację chleb z kiełbasą.

kiełbaska oplerek Godnych jes, niy ma sam jakigo oplerka? Jestem głodny, nie znajdzie się jakaś kiełbaska?

kier (w kartach) herc Mioł same herce, besto wygroł cołki szpil. Miał w kartach same kiery i dlatego wygrał rozdanie.

kierownica linkera Chyć sie linkery i niy jedź jak gupielok. Złap kierownicę i nie jedź jak głupek.

kierownica roweru lynsztanga Powieś nec na lynsztandze i gzuj do dom. Powieś siatkę na kierownicy i pędź do domu.

kieszeń kabza Dzisio mom połno w kabzi. Dziś mam pełną kieszeń.

klasztor klosztor Downi to klosztory boły fszyndzie. Dawniej wszędzie były klasztory.

kluski na parze buchty Rod jym buchty. Lubię kluski na parze.

kłamać cyganić Yno mje niy cygoń! Tylko mnie nie okłamuj!

kłócić się wadzić sie Kaj pódzie to sie wadzi. Gdzie nie pójdzie, tam się kłóci.

kłuć żgać Coś mie żgo w żołondku. Coś mnie kłuje w żołądku.

koc deka Legni sie pod dekom. Położ się pod kołdrą.

kogut kokot Kokot tak samo musi mieć futer. Również kogut potrzebuje karmy.

kok dudlik Kupia sie nowe szaty, zrobia sie dudlik i zaś byda gryfno. Kupię sobie nową sukienkę, zrobię kok i znów będę piękna.

kokardka maszka Jako maszka mosz rada: bioło abo zielono? Jaka wstążka ci się podoba: biała czy zielona?

kolacja wieczerza Pódź do dom na wieczerzo. Chodź do domu na kolację.

kolega kamrat Być kamrat i dej co zakurzyć. Bądź kolegą i poczęstuj papierosem.

kolej bana Na banie to jes blank dobro robota. Praca na kolei jest całkiem dobra.

kolejka raja Do masorza dzisio boła raja. Do rzeźnika dziś ustawiła się kolejka.

kołdra sztebdeka Na zima kupia nowo sztebdeka. Na zimę kupię nową kołdrę.

kołnierz kragiel Łozepni sie kragiel. Rozepnij sobie kołnierz.

komar kopruch Fto sam napuścioł tela kopruchów? Kto tutaj wpuścił tyle komarów?

kombinator miglanc Ś niego jes richtig miglanc. On jest prawdziwym kombinatorem.

komoda wertiko Postawiymy teroski wertiko kole leżanki. Teraz ustawimy komodę przy tapczanie.

konfesjonał suchatelnica Kapelonek durś siedzi we suchatelnicy. Wikary ciągle siedzi w konfesjonale.

koniec, zakończenie szlus Teroski sie przeblecymy i bydzie szlus. Teraz się przebierzemy i będzie koniec.

kopalnia gruba W naszy familii zowżdy ftoś robioł na grubie. W naszej rodzinie zawsze ktoś pracoał w kopalni.

korek fróp Na co ci ta flaszka jak niy mosz fropa? Po co ci ta butelka skoro nie masz korka?

kotlet mielony karminadel Karminadle robione w doma som lepsze jak kupne. Kotlety mielone przygotowywane w domu są lepsze od tych ze sklepu.

kran kokotek Kokotek łodkryncony a woda niy leci. Kran odkręcony, a woda nie leci.

krasnal cwerg Niy wyglondoł jak chop yno jak jaki cwerg. Nie wyglądał jak mężczyzna tylko jak krasnal.

kratka ściekowa kanalizacji gulik Wczora dwa złote wpadło mi do gulika. Wczoraj dwa złote wpadły mi do kratki ściekowej.

krawat binder Łoblycz sie binder, bydziesz gryfniejszy. Załóż krawat, będziesz ładniejszy.

krawat krawatka Gryfny chop to i krawatka gryfno musi mieć. Przystojny mężczyzna musi mieć ładny krawat.

krawat ślips Mocie jakie ślipsy we sklepie? Macie w sklepie jakieś krawaty?

krawcowa szwoczka We sklepie niy majom gryfnych szatów, musza iś do szwoczki. W sklepie nie ma ładnych sukienek, muszę iść do krawcowej.

krawężnik borszatajn Niy wyłaź za borsztajn. Nie wychodź poza krawężnik.

kredens bifyj Tolyrze sie czimie we byfyju. Talerze trzymamy w kredensie.

kreska, linia piska A widzicie pani ta piska? Widzi pani tę linię?

kroić kroć Ktoć chlyp tak samo cza umieć. Także kroić chleb trzeba umieć.

kromka chleba sznita Niy chca sznity, chca łobiod. Nie chcę kromki chleba, chcę obiad.

krzak krzok Jechoł na kole i wjechoł we krzoki. Jechał na rowerze i wjechał w krzaki.

krzesło stołek Zicni sie na stołku abo na ryczce. Usiądź na krześle albo na ławeczce.

krzywe nogi oły Śmioli sie s niego, co mo oły. Śmiali się z niego, że ma krzywe nogi.

ksiądz ksiynżoszek Nosz ksiunżoszek poradzi godać durś czi godziny. Nasz ksiądz potrafi mówić przez trzy godziny bez przerwy.

księżyc miesionczek Ale dziś miesionczek gryfnie świyci. Ale księżyc dziś ładnie świeci.

kto fto Fto to widzioł? Kto to widział?

ktoś uciążliwy pierzin Zaś mi prziszoł do chałpy tyn pierzin. Znowu przyszedł do mojego domu ten uciążliwy człowiek.

który kiery Kiery to wasz chop? Który z tych mężczyzn jest pani mężem?

kukułka kukowka Słyszołech dziś kukowka pod lasym. Słyszałem dzisiaj kukułkę pod lasem.

kukurydza majs Radzi jycie majs? Smakuje panu/pani kukurydza?

kulawy, niezdarny szpotlawy Co tak łazisz choby szpotawy? Co tak idziesz jak kulawy?

kupiony (w odróżnieniu od domowego) kupny Downi fszysko robiyli w doma a dzisio chcom mieć yno kupne. Kiedyś wszystko wyrabiano w domu, dziś każdy chce mieć takie ze sklepu.

kwaśne mleko kiszka Mom mlyko a kiszka tak samo. Mam mleko i kwaśne mleko także.