słownik gwary śląskiej N - P
polsko-śląski

P

na piechotę piechty Jedziesz na kole abo idziesz piechty? Pojedziesz na rowerze czy pójdziesz piechotą?

na zdrowie (toast) pyrsk No to pyrsk! Więc na zdrowie!

naczynie na mleko szkopek Dejcie mi szkopek, bo ida po mlyko. Podajcie mi naczynie, bo idę po mleko.

nadsztygar obersztajger Dobrze, że żeś jes, bo obersztajger już ryczoł. Dobrze, że jesteś, bo nadsztygar już krzyczał.

nagle łoroz Jechali my bankom a tu łoroz kontrola. Jechaliśmy tramwajem a tu nagle kontrola.

najpierw nojprzód Nijprzód robota, potym szpasy. Najpierw praca, żarty później.

nakrętka muterka A kaj mosz muterka? A gdzie podziałeś nakrętkę?

nakrochmalić wyszkrobić Możecie wyszkrobić ta płachta. Może pani nakrochmalić to prześcieradło.

nakrzyczeć nazdać Jak przidzie do dom to mu nazdom. Kiedy wróci do domu, nakrzyczę na niego.
nalepka abcybilder Wejrzi sie na abcyninder. Spójrz na nalepkę.

nałapać nachytać Jak fto chce chytać ryby najprzód musi nachytać chroboków. Jeżeli ktoś chce łowić ryby musi najpierw nałapać robaków.

napój musujący, oranżada, woda mineralna brauza Cołki dziyń boło tak gorko, co żech wypioł kista brauzy. Przez cały dzień było tak gorąco, że wypiłem skrzynkę wody mineralnej.

naprawdę naprowdy Co to godosz, naprowdy? Cóż ty opowiadasz, naprawdę?

narożnik budynku, kąt w pomieszczeniu eka Sam mosz siedym metrów: łod eki do eki. Tutaj jest siedem metrów od narożnika do narożnika.

narzeczona lipsta Zaroski przidzie moja lipsta. Zaraz przyjdzie moja narzeczona.

narzeczony szac Mosz tela lot, że byś już musiała mieć szaca. Masz tyle lat, że powinnaś mieć już narzeczonego.

nasyp kolejowy beszong Na beszongu rosła trowa. Na kolejowym nasypie rosła trawa.

nasypać nasuć Suj te wągle ze kołkastli. Nasyp węgla z węglarki.

nauczyciel rechtor Rechtor mioł cołki dziyń utropa. Nauczyciel martwił się cały dzień.

nerwowość przed podróżą rajzyfiber Juzaś mom rajzyfiber. Znów jestem nerwowy przed podróżą.

nic psińco Psińco mi z tego łostało. Nic mi z tego nie zostało.

nie Ślązak gorol Gorol niy rozumiy śląski godki. Nie Ślązak nie rozumie śląskiej gwary.

niebawem chnet Chnet bydzie ćma. Niedlugo zrobi się ciemno.

niebieski modry Kfiotki som rostomajte: jedne czerwone, inksze modre. Kwiatki są różne: jedne czerwone, inne niebieskie.

niechętnie niyrod Niyrod pija piwo, wola brauza. Niechętnie piję piwo, wolę napoje gazowane.

niechlujna kobieta flompa Łoblycz sie do porządku, bo bydziesz wyglądać jak jako flompa. Ubierz się porządnie, bo inaczej będziesz wyglądać jak kobieta niechlujna.

niedziela niydziela Bez niydziela cza lazić we szakecie. W niedzielę należy chodzić w marynarce.

niektóry niekiery Niekiero baba to poradzi zrobić stogo haja. Niektóre kobiety potrafią zrobić wielką awanturę.

nieodpowiedni ańfachowy Tyn binder to mosz richtig ańfachowy. Twój krawat jest bardzo nieodpowiedni.

nieraz niyroz Do omy jeżdżymy cugiym, niyros sznelcugiym. Do babci jeździmy pociągiem, nieraz pośpiesznym.

nieudacznik, biedak borok Juzaś tyn borok siedzi we robocie. Ten biedak znów jest w pracy.

niezdara klipa Taki srogi karlus a tako klipa. Taki duży młodzieniec, a taki niezdarny.

nikt żodyn Żodyn niy jes taki gryfny jak jo. Nikt nie jest taki piękny jak ja.

noga szłapa Dzwigni yno szłapa. Podnieś nogę.

nos kichol Mo tako ryma, że go kichol boli. Ma taki katar, że aż go nos rozbolał.

O

obcas abzac Abzac mi sie złomoł. Złamałam obcas.

obcas kromflek Idź prosto, bo sie połomiesz kromfleki. Idź prosto, bo połamiesz sobie obcasy.

obiad łobiod Ło ftory bydzie łobiod? O której godzinie będzie obiad?

obierki łoszkrobiny A łoszkrobiny żeś wyciep? Wyrzuciłeś obierki?

obok kole Kole gruby boła srogo hołda. Obok kopalni była duża hałda.

obrażać się, gniewać gorszyć sie Już sie na mje niy gorsz. Nie gniewaj się już na mnie.

obrus serwet Bioły serwet jest na świynto a modry na beztydziyń. Biały obrus jest od święta a niebieski na zwykłe dni.

oczy ślypia Mjoł takie zielone ślypia. Miał takie zielone oczy.

odcisk, bąbel blaza Łod kilofa mom blazy. Od kilofu zrobiły mi się odciski.

odpowiedni akuratny Tyn ancug bydzie akuratny. Ten garnitur będzie odpowiedni.

odwiedziny bezuch We szczoda mom bezuch. W środę będę miał odwiedziny.

ogień łogiyń Dociep tam trocha dzewa do łognia. Dorzuć trochę drewna do ognia.

ognisko fojera Na jesiyń zrobiymy na placu fojera. Jesienią rozpalimy na podwórku ognisko.

ogromny epny Zaro za Katowicami jes epno hołda. Niedaleko od Katowic znajduje się ogromna hałda.

ojciec fater Fater durś łazi we hucie. Ojciec ciągle chodzi w kapeluszu.

okulary bryle Do auta mom mieć bryle. W samochodzie powinienem założyć okulary.

ołówek blajsztift Szkrajbuj blajsztiftym, bydzie leko zgumować. Pisz ołówkiem, wtedy będzie łatwo to zetrzeć.

opowiadać prawić Dobrze prawi. Dobrze mówi.

opowiadać głupstwa fulać Lubia ś niymi łosprawiać, bo łoni niy fulajom. Lubię z nimi rozmawiać, bo nie opowiadają głupot.

oranżada łorynżada Po wiela ta łorynżada? Ile kosztuje oranżada?

ostroga szporń Do konia mosz mieć szporń. Do konia powinieneś mieć ostrogę.

oszczędzać szporować Moja baba niy umiy nic uszporować. Moja żona nie potrafi niczego zaoszczędzić.

ośmieszać się, kompromitować blamować się
Niy blamuj sie chopie. Nie ośmieszaj się człowieku.

Ó

ósma część czegoś achtlik Coś to wypioł? Ani achtlik. Dlaczego tak mało wypiłeś, to nawet nie jedna ósma litra.

P

palacz kurzok Taki kurzok by sie móg kupić fojercok. Taki palacz mógłby sobie kupić zapalniczkę.

palić papierosy kurzić Jo niy wiedzioł, że ty kurzisz. Nie wiedziałem, że palisz papierosy.

palić w piecu hajcować Bez zima cza fest hajcować. Zimą trzeba mocno palić w piecu.

panna frela Z ni to już jest prawdziwo frela. Ona jest już prawdziwą panną.

panna z dzieckiem zowitka W naszym familoku som baby na wydaniu, wydane i zowitki. W naszym budynku rodzinnym mieszkają panny na wydaniu, mężatki i panny z dziećmi.

papier ścierny pucpapior Juzaś mi brakło pucpapioru. Znowu mi zabrakło papieru ściernego.

papierosy cygaryty Cygaryty sie czimie w kabzie. Papierosy trzyma się w kieszeni.

papierowy papiorzany Dejcie mi jedna tytka ale papiorzano. Poproszę o jedną torebkę ale papierową.

papucie lacie Niy chca dostać na geburstak juzaś laciów. Nie chcę znowu dostać na urodziny papuci.

parasol paryzol Na co ci paryzol, jak bydzie słońce? Po co ci parasol skoro będzie świeciło słońce?

pastwisko pasionek Koń to jes na pasionku abo kaj? Koń jest na pastwisku czy gdzieś indziej?

pączek krepel Wiela krepli byś to chciała? Ile chcesz pączków?

pchła wancka Byle żeś wancków niy chycioł. Byle byś nie złapał pcheł.

pedał w rowerze pyndala Pyndala mi się urwała przi kole. Urwał mi się pedał w rowerze.

pełno połno Mom połno szolka zeltra. Mam szklankę pełną wody mineralnej.

perfumy parfin A czym to pani woniocie, mocie nowy parfin? Czym pani pachnie, ma pani nowe perfumy?

pędzić gzuć Widzieli go gzuć na kole kole banhofu. Widziano go jak pędził na rowerze obok dworca.

pianino, fortepian klawiyr Łod ni synek poradzi grać na klawiyrze. Jej syn potrafi grać na pianinie.

piasek piosek Tukej niy ma ziymi, som piosek. Tutaj nie ma ziemi, jest wyłącznie piasek.

pić duldać Dudloł tyn zelter aże cały wydudloł. Pił tę wodę mineralną aż całą wypił.

pieczątka sztympel Na listku mo być sztympel. Na liście powinien być stempel.

pielgrzymka ponć Pódziesz latoś na ponć? Pójdziesz w tym roku na pielgrzymkę?

pierścionek pieszczonek Szac doł mi gryfny pieszczonek. Narzeczony podarował mi piękny pierścionek.

piękny, ugłaskany ciaciany Ale mocie tyn kamerlik wyciaciany. Ale pani ma piękny pokoik.

piętro sztok Ida klachać na drugi sztok. Idę sobie poplotkować na drugie piętro.

pijak chachor Coby z ciebie niy boł chachor. Obyś nie został pijakiem.

pijany naprany Naprany mo siedzieć w doma a niy lotać łod borsztajnu do borsztajnu. Pijany powinien siedzieć w domu a nie biegać od krawężnika do krawężnika.

pik (w kartach) grin Coś mi dzisio włażom same griny. Jakoś dziś dostaję tylko piki.

pilnik fajla Niy czaskej motkiym yno nojprzód sie do tego weź fajla. Nie uderzaj młotkiem, weź najpierw pilnik.

pilnować wachować Mosz wachować placu a niy sie smykać. Powinieneś pilnować podwórka a nie się włóczyć.

piła tarczowa krajzyga Kamrat mi sprzedoł mocno krajzyga. Kolega sprzedał mi mocną piłę tarczową.

piłka do gry bal Kaj zaś jes mój bal? Gdzie podziała się moja piłka?

piłka nożna fusbal Do fusbalu niy cza epnego stadionu, styknie trocha placu pod lasym. Do gry w piłkę nożną nie trzeba wielkiego stadionu, wystarczy nieco miejsca pod lasem.

piorunochron blizablajfer Na chałpie cza mieć blizablajfer. Na domu powinien być piorunochron.

pisać szkryflać Naszkryfloł mi listek, ale wiela co niy naszkryfloł. Napisał do mnie list, ale krótki.

pisanka kroszonka Gryfne mocie te kroszonki. Ładne ma pani pisanki.

pistolet pistola Wojok może mieć tak samo pistola. Żołnierz może mieć również pistolet.

plama flek Łobloła sie bonkawom i teroski mo flek na szczewiku. Oblała się kawą i teraz ma plamę na bucie.

plotkować klachać Ida sie poklachać. Idę sobie poplotkować.

plotkować, dużo mówić paplać Niy paplej tela. Nie mów tak dużo.

plotkować, głośno mówić rajcować Baby to by yno rajcowały. Kobiety najchętniej by plotkowały.

płaski plaslaty Co te kreple mocie takie plaskate? Dlaczego pani pączki są takie płaskie?

płaskostopie platfus Niy boł przi wojsku, bo mioł platfus. Nie służył w wojsku z powodu płaskostopia.

płaszcz mantel Kupia sie nowy mantel na zima. Kupię sobie nowy płaszcz na zimę.

płatki owsiane chaberfloki Chaberfloki to som dobre do bajtli. Płatki owsiane dobre są dla dzieci.

płot pot Kotowi jes jedno, poradzi przelyź bez pot. Kotu jest wszystko jedno, potrafi przejść przez płot.

pocalunek dziubek Dej mi dziubka i niy godej tela. Pocałuj mnie i nie mów tyle.

pociąg pośpieszny sznelcug Sznelcug sam niy stowo. Pociąg pośpieszny tutaj się nie zatrzymuje.

pociąg, pęd cug Ło ftory mosz cug? O której godzinie odchodzi twój pociąg?

poczekaj doczkej Doczkej na oma, łona ci fszysko powiy. Poczekaj na babcię, ona ci wszystko powie.

poddasze gibel Fciep te stare graty na gibel. Wrzuć stare sprzęty na poddasze.

podeszwa zola Coś mosz na zoli. Coś masz na podeszwie.

podgrzewacz elektryczny kocher Jak niy ma pieca, dobry i kocher. Kiedy nie ma pieca dobry i podgrzewacz elektryczny.

podkład kolejowy z drewna szwela Weznymy krajzyga i potnymy te szwele. Weźmiemy piłę tarczową i potniemy te podkłady.

podlewaczka giskana Ta giskana jes połno abo próżno? Ta podlewaczka jest napełniona czy pusta?

podlizywać się podchlybiać sie Już mi sie tak niy podchlybiej. Już mi się tak nie podlizuj.

podlizywać się przichlybiać sie Po jakiymu sie do niego przichlybiosz? Dlaczego mu się podlizujesz?

podłoga dylina Pomyj dyliny w chałpie, bo som już czorne. Umyj w domu podłogi, bo są już zabrudzone.

podnieść dźwignonć Ciynszko sie dźwignąć z leżanki. Trudno się podnieść z tapczana.

podróż rajza Dugo bydzie ta wasza rajza? Czy pana podróż będzie długa?

podróż wander Pódź pojadymy na jaki wander. Choć wybierzemy się w jakąś podróż.

podrzeć potargać A po jakiymu mosz potargany heft? Dlaczego masz podarty zeszyt?

podrzutek, nigrzeczne dziecko podciep Tyn łod ni bajtel to jes łokropny podciep. Jej dziecko jest bardzo niegrzeczne.

podwieczorek swaczyna Dziś swaczyna momy ćwierć na szosto. Dziś podwieczorek mamy piętnaście minut po piątej.

pokój izba W doma my mieli dwie izby, kuchnia i antryj. W domu mieliśmy dwa pokoje, kuchnię i przedpokój.

pokręcony, pomylony pofyrtany Nasz opa cołki żywot boł taki pofyrtany. Nasz dziadek był taki pokręcony przez całe życie.

pokroić pokroć Cza pokroć chlyb, bo familijo godno. Trzeba pokroić chleb, bo rodzina jest głodna.

pokrywa , wieczko dekiel Symni sie dekiel z ty biksy to zobejrzisz co jes we poszczotku. Zdejmij pokrywę z puszki, wtedy zobaczysz co jest w środku.

polerować, czyścić glancować Prziszoł twój szac w glancowanych szczewikach. Przyszedł twój narzeczony w wypolerowanych butach.

policzki paple Chamster to mo dopiyro srogie paple. Chomik to ma naprawdę duże policzki.

położyć się legnonć sie Legni sie, boś sie richtig narobioł. Połóż się, bo naprawdę się napracowałeś.

południe połednie Dopiyro co było sześ a już połednie. Dopiero była godzina szósta a tu już południe.

pomarańcza apluzina Zjydz co, choby apluzina. Zjedz coś, przynajmniej pomarańczę.

pomiatać, brudzić ciorać Niy ciorej tak tym heftym, bo ci się pomarasi. Nie pomiataj tak zeszytem, bo ci się wybrudzi.

pomidor tomata Posłałach moigo chopa po dwa fonty tomatów. Wysłałam mojego męża po kilogram pomidorów.

pompować plompać Naplompej sie luftu przi kole. Napompuj sobie powietrza w rowerze.

popielniczka aszynbecher Wyciep no ze aszymbechra, bo tam jest połno. Wyrzuć zawartość popielniczki, bo jest pełna.

poprzeczka lata (w piłce nożnej) To był prawie nec, ale bal piznoł w lata. Prawie była bramka, ale piłka uderzyła w poprzeczkę.

poręcz gelynder Czim sie gelyndra to niy ślecisz ze słodów. Trzymaj się poręczy, wtedy nie zlecisz ze schodów.

portfel briftasza Nowo mocie ta briftasza? Pana portfel jest nowy?

portmonetka portmanyj Portmanyj połny, moga sie nakupić szatów. Portmonetka pełna, mogę sobie nakupić sukienek.

postrzeleniec fimel Loto po mieście jak jaki fimel. Biega po mieście jak postrzeleniec.

poszczęścić się podarzić sie To wom sie pani podarziło. To się pani poszczęściło.

poślizgnąć się ujechać Ujechoł żech na skórce ze apfelziny. Poślizgnąłem się na skórce z pomarańczy.

potrącić sztuchnonć Po jakiymu mje sztuchosz? Dlaczego mnie potrącasz?

powiedzieć pedzieć Zapomłach ci to pedzieć. Zapomniałam ci o tym powiedzieć.

powiesić łobiesić Cza iś łobiesić fana we łoknie. Należy iść wywiesić flagę w oknie.

powietrze luft Jak ci sam źle to idź na luft. Jeżeli ci tutaj źle, wyjdź na powietrze.

powoli poleku Niy bydymy lecieć, pódymy sie po leku. Nie będziemy biec, pójdziemy sobie powoli.

poziomnica waserwoga Jak niy bydziesz mioł waserwogi to ci wyndzie krziwo. Jeśli nie użyjesz poziomnicy, wyjdzie krzywo.

pół halba Styknie jedna halba. Wystarczy pół litra (wódki).

pół kilo font Dejcie mi font krupnioków. Poproszę o pół kilo kaszanki.

półbuty halbki Wczora sam prziszoł we nowych halbkach. Wczoraj pojawił się tutaj w nowych półbutach.

później niyskorzi Wszystko zrobia, ale niyskorzi. Zrobię wszystko, ale później.

późno niyskoro Pacz jak sie niyskoro łoroz zrobiyło. Poparz jak się nagle zrobiło późno.

pracowity robotny Fto sam niy jest robotny? Kto tutaj nie jest pracowity?

pralnia waszkuchnia Konsek izby dzisio styknie za cało waszkuchnia. Dziś zamiast pralni wystarczy kawałek pokoju.

prasować biglować Mom wiela biglowania dzisioj. Mam dziś dużo prasowania.

prawdziwy, właściwy istny Fszyscy godali, że to jes istny miglanc. Wszyscy mówili, że to prawdziwy kombinator.

prąd elektryczny sztrom Bydzie ćma, bo sztromu niy ma. Będzie ciemno, bo nie ma prądu.

prezent gyszynk Geburstak jes dobry, bo sie dostowo gryfne geszynki. Urodziny są dobre, bo wtedy dostaje się ładne prezenty.

probostwo fara Na fara to cza iś prosto. Żeby dojść do probostwa trzeba iść prosto.

proboszcz farorz Farorz dugo dziś siedzioł we suchatelnicy. Ksiądz proboszcz długo dziś siedział w konfesjonale.

proca szljoder Mosz niy szczilać ze szlojdra! Masz nie strzelać z procy!

proszek do pieczenia bakpulwer Idź do sklepu, bo niy mom bakpulweru. Idź do sklepu, bo nie mam proszku do pieczenia.

przebita opona pana Jechoł do miasta i chycioł pana. Jechał do miasta i w rowerze przebiła mu się opona.

przecież dyć Dyć to normalne cygaństwo. Przecież to zwykłe kłamstwo.

przecież przeca Przeca wiym, że żeś wydano. Przecież wiem, że wyszłaś za maż.

przecinak majzel Na coś to łostawioł majzel na fiśli? Dlaczego zostawiłeś przecinak na strychu?

przed siebie przedsia Szoł tak cołki dziyń przedsia. Szedł tak cały dzień przed siebie.

przedpokój antryj Łostow szczewiki we antryju. Pozostaw obuwie w przedpokoju.

przekleństwo (delikatne) pierona Pierona, juzaś pana! Niech to szlag trafi, znowu złapałem gumę w rowerze!

przekręcać inacyć Co mu powiym to poradzi inacyć. Wszystko co mu powiem potrafi przekręcić.

przerwa chorobowa w pracy rewjyr Jak żeś jes chory to idź na rewjyr. Skoro jesteś chory weź sobie wolne od pracy.

przestać ustoć Ustoń z tym larmym. Przestań już krzyczeć.

prześcieradło płachta We sobota byda bigluwać płachty. W sobotę wyprasuję prześcieradła.

przewrócić się, upaść liznąć Jechoł na kole i liznął. Jechał rowerem i przewrócił się.

przyglądać się dziwać sie Podziwej sie jako srogo chałpa. Popatrz jaki duży dom.

przygotowywać rychtować Narychtuj yno jaki łobiod. Przygotuj jakiś obiad.

przyjrzeć się podziwać sie Podziwej sie jako mo zopaska. Popatrz jaki ma fartuch.

przynudzać smyndzić Opa cołki czos smyndzi. Dziadek cały czas przynudza.

przypadek cufal Trefiyli my sie bez cufal. Spotkaliśmy się przez przypadek.

przypadek tref Pacz co za tref! Popatrz co za przypadek!

przypomnieć sobie spomnieć sie Spomni sie jak żeś był za bajtla. Przypomnij sobie jak byłeś dzieckiem.

pszczoła bina Biny lecom do kwiotków. Pszczoły lecą do kwiatków.

ptak, hobby ptok Szkat to jest ważny ptok na Ślonsku. Gra w skata to ważne hobby na Śląsku.

pudełko kastlik Cza mu spaczeć jaki kastlik na graczki. Trzeba mu zorganizować jakieś pudełko na zabawki.

pusty prozny Sam mosz dwie krauze połne i jedna prozno. Tutaj masz dwa słoiki pełne i jeden pusty.

puszka biksa
Skryj te szkloki do biksy. Schowaj landrynki do puszki