słownik gwary śląskiej R - S
polsko-śląski

R

radość uciecha Z tym karoselem to my mieli fest uciecha. Z karuzeli mieliśmy dużo radości.

reumatyzm rejmatyka Chyto mje rojmatyka. Zaczyna mi się atak reumatyzmu.

ręcznik hantuch Idź do waszkuchnie i prziniyś sam hańtuch. Idź do pralni i przynieś tutaj ręcznik.

rękawiczki ze skóry glazyjki Sam sprzedowajom glazyjki na zima. Tutaj sprzedają skórzane rękawiczki na zimę.

robak chrobok Pełno sam rostomajtych chroboków. Mnóstwo tutaj różnych robaków.

robić na drutach sztrykować Downi to żech wiela sztrykowała a teroski nic a nic. Kiedyś dużo robiłam na drutach a teraz nie.

rodzice łojce Moi łojce nigdy ni gańby niy narobiyli. Moi rodzice nigdy nie przynieśli mi wstydu.

rodzina familio Kożdo familio mo swoigo elwra. W każdej rodzinie jest jakiś obibok.

rolnik, gospodarz bamber Teroski bambry majom wiela roboty. Obecnie rolnicy mają dużo pracy.

rower koło Na kole to jo gzuł yno za bajtla. Na rowerze pędziłem tylko jako mały chłopiec.

rozebrać seblyc Seblyc szczewiki i sie zicni. Zdejmij buty i usiądź.

rozmaity roztomajty We sklepie majom roztomajte zokle. W sklepie są różne skarpetki.

rozmawiać łosprawiać Łosprawiali my wczora ło twoi babie. Rozmawialiśmy wczoraj o twojej żonie.

rozregulowany rozlajerowany Tyn wasz moplik jest cołki rozlajerowany. Pana motorower jest całkiem rozregulowany.

rów przikopa Przikopa szła wele cesty. Wzdłuż drogi przebiegał rów.

rów, krawędź rant Niy łopiyrej sie ło rant łod stoła. Nie opieraj się o krawędź stołu.

rura ruła Ruła łot pieca może być gorko. Rura pieca może być gorąca.

rynsztok ryśtok Wyciep tyn papior do ryśtoka. Wyrzuć ten papier do rynsztoka.

rzeczywiście richtig To boł richtig dobry chop. To był naprawdę dobry mężczyzna.

rzeźnik masorz Nasz masorz poradzi zrobić nolepsze krupnioki. Nasz rzeźnik przygotowuje najlepszą kaszankę.

rzodkiewka radiska Dowocie radiska do szałotu? Dodaje pani rzodkiewkę do sałatki?

rzucać ciepać Bal idzie kulać, ale ciepać niym tak samo idzie. Piłkę można turlać, ale da się także nią rzucać.

S

salceson prezwuszt Jo bych kciała font prezwusztu. Poproszę o pół kilo salcesonu.

sałata, sałatka szałot Mom smak na szałot. Mam ochotę zjeść sałatkę.

samolot fliger Abo pojadymy banom, abo polecymy fligrym. Albo pojedziemy pociągiem, ale polecimy samolotem.

sandały zandale Niy łaź po bosoku, weź sie choby zadnale. Nie chodź boso, załóż chociaż sandały.

schody słody Jedyn słazioł słodami w dół, a ty drugi - szoł na wiyrch. Jeden schodzi schodami w dół, drugi - do góry.

schodzić słazić Słaź z fiśli i niy godej tela. Złaź ze strychu i nie mów tyle.

ser kyjza Oma poradzi zrobić kyjza z mlyka. Babcia potrafi zrobić ser z mleka.

ser domowy hałskyjza Downi to sie robiyło w doma hałskyjza. Kiedyś wyrabiano ser domowy w domach.
siadać zicać Zicni sie chopie. Usiądź człowieku.

siatka nec Wciep sie tyn grincojg do neca i idymy warzić. Włóż warzywa do siatki i chodźmy gotować.

sień siyń Szczewiki wyciyrej w siyni. Buty wycieraj w sieni.

siniak, bolące miejsce bolok Jak sie pizniesz to mosz bolok. Gdy się uderzysz, masz siniaka.

skała, kamień berg Idzie sie piznonć ło tyn berg na placu. O kamień na podwórku można się uderzyć.

skarpeta fuzekla Bajtle rade lotajom po dylinie we samych fuzeklach. Dzieci lubią biegać po podłodze w samych tylko skarpetach.

skarpetki zokle Symuj szczewiki i zokle. Zdejmij buty i skarpety.

skat, gra karciana szkat Rod grom we szkata. Lubię grać w skata.

składać życzenia winszować Winszuja ci sto lot we zdrowiu. Życzę ci sto lat w zdrowiu.

skok, wywrotka ynta Bez lato my szczilali ynty do wody. Latem skakaliśmy do wody.

skrzynka kista Kup jako kista zeltra. Kup skrzynkę wody mineralnej.

skrzynka na listy brifkastla Kupcie sie nowo brifkastla, bo staro sie zatła. Powinniście kupić nową skrzynkę na listy, bo stara się zacięła.

słodzić cukrować Ludziom cza niykiedy cukrować. Ludziom należy czasem słodzić.

słoik krauza Te czi krauzy som do omy. Te trzy słoiki są dla babci.

słoń elefant Elefanty i afy żyjom we Afryce. Słonie i małpy żyją w Afryce.

słownik dykcjonorz Jak niy znosz jakigo słowa to sie podziwej na dykcjonorz. Jeśli nie znasz jakiegoś słowa, zajrzyj do słownika.

smakołyk maszkyt Kup jakich maszkytów do bajtli. Kup chłopcom jakichś smakołyków.

smalec tuste Do tustego lepszy jes chlyb jak żymła. Do smalcu lepszy jest chleb niż bułka.

smażone ziemniaki bratkartofle Dzisio na łobiod som bratkartofle. Dziś na obiad mamy smażone ziemniaki.

smoczek nupel Niy wyłaź z bajtlym z doma bez nupla. Kiedy wychodzisz z domu z dzieckiem, nie zapominaj smoczka.

smoła tera Ćma choby we kanie z terom. Ciemno jak w bańce ze smołą.

smołować terować We sobota terujymy dach we chałpie. W sobotę będziemy smołować dach domu.

sos zołza Na łobiod była rolada, modro kapusta, czorne kloski a zołza. Na obiad była rolada, czerwona kapusta, kluski śląskie i sos.

spać nynać Łon nynoł jak jaki bajtel. Spał jak małe dziecko.

spaść ślecieć Dej sie pozór, bo ślecisz ze słodów. Uważaj, bo zlecisz ze schodów.

spawanie szwajsuwanie Fto poradzi szwajsuwać? Kto potrafi spawać?

specjalnie, na złość prawie Prawie niy puda do sklepu! Na złość nie pójdę do sklepu!

spodnie galoty Jak skokoł bez pot to sie potargoł galoty. Kiedy przeskakiwał przez płot, podarł sobie spodnie.

spotkać kogoś trefić kogoś Trefiyli my się we szynku. Spotkaliśmy się w gospodzie.

spódnica kieca Jako gryfno modro kieca. Jaka ładna niebieska sukienka.

spóźnić się uniyskorzić sie Uniyskorzili my sie na cug. Spóźniliśmy się na pociąg.

sprężyna fedra We tym starym zygorze szczelyła fedra. W tym starym zegarze pękła sprężyna.

sprzączka halter Spacz sie jaki halter. Załatw sobie jakąś sprzączkę.

sprzączka przy pasie kopla Jak sie kopla popsuje to ci ślecom galoty. Jeżeli zepsuje się sprzączka przy pasie, spadną ci spodnie.

sprzyjać, kochać pszoć Ciebie pszajom wszyskie dziołchy. Sprzyjają ci wszystkie dziewczyny.

srebro, srebrne szczybro Downi boły gruby ftore wydobywały szczybro ruda. Dawniej działały kopalnie, które wydobywały rudę srebra.

stacja benzynowa tanksztela Auto to yno jeździ łod tankszteli do tankszteli. Samochód jeździ tylko od stacji benzynowej do stacji benzynowej.

stanik lajbik Po jakiymu to łazisz bez lajbika? Dlaczego chodzisz bez stanika?

staw stow Latoś we stawie jes mało wody. W tym roku w stawie jest mało wody.

stoisko sztand Pacza za sztandym ze kołoczkami. Szukam stoiska z drożdżówkami.

stokrotka gynsi pympek Nazbiyrej swoi lipście chocio gynsi pympków. Nazbieraj dla swojej narzeczonej chociaż stokrotek.

stół stoł Co to za stoł bez serweta. Cóż to za stół bez obrusu.

straszydło bebok Wyglondosz jak jaki bebok. Wyglądasz jak jakieś straszydło.

straż pożarna fojerwera Robota we fojerwerze to jes dobry fach. Praca w straży pożarnej to dobry zawód.

strażak fojerman Po drodze jechali fojermony swoim autym. Drogą jechali strażacy swoim wozem.

stroić się sztiglować się Czecio godzina nom sie dziołszka sztigluje. Już trzecią godzinę dziewczyna nam się stroi.

strojniś, elegant gryfcok Pacz co za gryfcok tam stoi przy borsztajnie. Popatrz jaki elegant stoi przy krawężniku.

strych fiśla Stare graty oma kozała wyniyś na fiśla. Stare sprzęty babcia kazała wynieść na strych.

strzelba wiatrówka luftbiksa Ida sie poszczilać z luftbiksy. Idę sobie postrzelać z wiatrówki.

stukać klupać Zobejrz fto tam klupie do dźwiyrzy. Sprawdź kto tam puka do drzwi.

suchary cwibak Bez lato my roz jedli cwibak. Latem pewnego razu jedliśmy suchary.

sufit gipsdeka Niy fszyskie malujom gipsdeka na bioło. Nie wszyscy malują sufit na kolor biały.

sukienka klajt Juzaś mosz pomaraszony klajt. Znowu ubrudziłaś sukienkę.

sukienka szaty Na ta rajza musza mieć nowe szaty. Na tę podróż muszę mieć nową sukienkę.

sypać suć Wysuj sam pioch na kupa. Wysyp piasek na kupę.

syty pojedzony No, teroski to żech jest pojedzony. No, teraz to czuję się syty.

szafa szrank Szaty czimia we szranku. Sukienki przechowuję w szafie.

szczypiorek sznitlok Smażonka bydzie ze sznitlokiym abo bez? Jajecznica będzie ze szczypiorkiem czy bez?

szedł szoł Łon juzaś szoł na hołda. On znów szedł na hałdę.

szelki hołzyntregi Galoty ci niy ślecom, jak sie łobleczesz hołzyntregi. Spodnie ci nie spadną, jeżeli założysz sobie szelki.

szklanka zymfciok Dej mi tyju we zymfcioku. Podaj mi herbatę w szklance.

szklanka, kubek szolka Szolka jest do poł pełno. Szklanka jest do połowy pełna.

szmaciarz chaderlok Juzaś się łoblyk jak chaderlok. Znów ubrał się jak szmaciarz.

szmata chadra Sam mosz chadra do dyliny. Tutaj jest szmata do podłogi.

szpadel ryl Bier ryl i skop ziymia kole oberiby. Weź szpatel i skop ziemię obok kalarepy.

szpilka szpyndlik Niy mosz bez cufal jakigo szpyndlika? Nie masz przypadkiem szpilki?

szpital lazaryt Tak mje gowa boli, że chyba sie legna w lazarycie. Tak mnie boli głowa, że chyba położę się w szpitalu.

sztuczna szczęka gybis Opa niy mo swoich zymbów yno gybis. Dziadek nie ma własnych zębów tylko sztuczną szczękę.

sztućce bysztek My sie kupiyli blank nowy bysztek. Kupiliśmy całkiem nowe sztućce.

sztygar sztajger Sztajger mo srogi geltak. Sztygar ma wysoką pensję.

szybko drapko Pódź sam, ino drabko. Podejdź tutaj, tylko szybko.

szybko gibko Bier sie za robota yno gibko. Bierz się do pracy tylko szybko.

szybko migym Wrocej sam yno migym. Wracaj tutaj tylko szybko.

szybko wartko Pódź pojadymy bankom, bydymy wartko w doma. Chodź pojedziemy tramwajem, będziemy szybko w domu.

szydełkować heklować Baby rade heklujom. Kobiety lubią szydełkować.

szyny glajzy
Bez glajzów banka niy pojedzie. Bez szyn tramwaj nie pojedzie.

Ś

śledzie opiekane brateringi Mom smak na brateringi. Zjadlbym śledzia opiekanego.

śmieć, błąd abfal Podziwej sie sam: som abfal. Popatrz tutaj - same śmieci.

śmierć śmiertka Śmiertka go zabrała piyńć lot tymu nazot. Śmierć zabrała go pięć lat temu.

śmietnik hasiok To niy jes futer do ludzi yno do hasioka. To jedzenie nie nadaje się dla ludzi tylko do śmietnika.

środa szczoda We szczoda bydzie miesionc jak jo jes żyniaty. W środę minie miesiąc od kiedy jestem żonaty.

środek poszczodek Mosz leżeć na poszczodku leżanki. Powinieneś leżeć na środku tapczanu.

śrubokręt szlaubyncjer Stracioł mi sie szlaubyncjer. Zgubił mi się śrubokręt.

świecić w oczy blynduwać Ber te żdżadło, bo mi blyndujesz. Zabierz to lusterko, bo mi świecisz w oczy.

święto fajer Na Barbórka jes nojwiynkszy fajer. Największe święto to Barbórka.