słownik gwary śląskiej T - W
polsko-śląski

T

tabletka pila Jak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę.

tablica tabula Co sam naszrajbuwali na ty tabuli? Co napisano na tej tablicy?

taca tablet Potym prziszła łod ni cera ze tabletym. Później przyszła jej córka z tacą.

taczki kara Na bauplacu mo być kara. Na placu budowy powinny być taczki.

tak ja U mje ja to jes ja, a niy to jes niy. U mnie tak znaczy tak, a nie to nie.

tak, oczywiście toć Toć, że mosz recht. Oczywiście, że masz rację.

tapczan leżanka Leżanka niy może być kole dźwiyrzy. Tapczan nie może stać koło drzwi.

tarka do prania waszbret Fto dziś pamiynto jak sie prało na waszbrecie? Któż dziś pamięta jak się prało przy pomocy tarki?

teatr tyjater Byliście we tym nowym tyjatrze? Byliście w tym nowym teatrze?

tego roku, latem latoś Latoś muszymy kajś pojechać na rajza. Tego roku musimy wybrać się na wycieczkę.

tektura papyndekel Wyciep w końcu tym papyndekel. Wyrzuć w końcu tę tekturę.

teraz, obecnie teroski Teroski żodyn niy chce łazić piechty. Teraz nikt nie chce chodzić piechotą.

termometr fibermas Bajtle zaś poczaskały fibermas. Dzieci znów potłukły termometr.

teściowa szwigermuter A kaj to mocie szwigermuter? A gdzie jest teściowa?

tęcza dynga Po połedniu widzieli my na polu dynga. Po południu na polu wiedzieliśmy tęczę.

tęsknić cknić Ckni mi sie za mojym szacym. Tęsknię za narzeczonym.

tłok ciśba We cugu ciśby niy ma a we autobusie niykiedy jes. W pociągu nie ma tłoku, a w autobusie czasami jest.

tłusty masny Te kartofle to zrobiyli takie fest masne. Ziemniaki przygotowano takie mocno tłuste.

tłuszcz fet Zrob łobiod, ale niy dowej za dużo fetu. Przygotuj obiad, ale nie dawaj za dużo tłuszczu.

torba, teczka tasia Skórzano jest ta tasia abo ze papyndekla? Ta teczka jest ze skóry czy z tektury?

torebka bojtlik Kajś poszła z bojtlikiym. Wyszła gdzieś z torebką.

torebka tytka U masorza majom papiorzane tytki. U rzeźnika są papierowe torebki.

tornister pukeltasza Bajtel dostoł nowo pukeltasza. Chłopiec dostał nowy tornister.

tort torta A na co wom ta torta, geburstak mocie? A po co pani ten tort, ma pani urodziny?

traktować łagodnie, pobłażać folgować Niy rób tyla larma i pofolguj nom trocha. Nie krzycz tak i potraktuj nas łagodnie.

tramwaj banka Banka chnet przijedzie. Tramwaj nadjedzie wkrótce.

trawa trowa Trowa latoś niy chce rosnonć. W tym roku trawa nie chce rosnąć.

trefl (w kartach) krojc Niy chcom do mje prziść te krojce. Nie mogę się doczekać trefli.

trzepaczka do dywanów kloper Kaj sie stracioł nasz kloper? Gdzie się podziała nasza trzepaczka do dywanów?

trzepak klopsztanga Nasza cera juzaś klacho kole klopsztangi. Nasza córka znowu plotkuje przy trzepaku.

tulipan tulpa Do mje tulpy to som nolepsze kwiotki. Dla mnie tulipan to najlepszy kwiat.

tutaj sam Położ sam tyn nec. Połóż tutaj tę siatkę.

tutaj tukej Tukej możesz sie zicnonć. Tutaj możesz usiąść.

twarz, pysk sznupa Umyj sznupa, bo mosz czorno. Umyj twarz, bo jest brudna.

tydzień tydziyń Tydziyń wartko minie. Tydzień szybko przeleci.

yle tela Poszoł i tela go widzieli. Poszedł i tyle go widziano.

tylko yno Yno mje niy szteruj. Tylko mnie nie denerwuj.

tylny zadni We kole mo być lampa ze przodku i zadnio tak samo. Rower powinien mieć światła przednie oraz tylne.

U

ubrać się łoblyc sie Juzaś niy mom sie w co łoblyc. Znowu nie mam się w co ubrać.

ubranie łoblyczynie A kajś to znod takie łobleczynie? A gdzie znalazłeś takie ubranie?

ubranie robocze arbajtancug Wypier mi tyn stary arbajtancug. Wypierz mi stare ubranie robocze.

uchwyt hyngiel Jak mosz hyngiel to sie go czim. Skoro masz uchwyt to trzymaj się go.

uderzyć maznonć Ciśba boła tako, że ftoś go maznoł bez pysk i niy wiy fto. Był taki tłok, że ktoś uderzył go w twarz i nie wie kto.

uderzyć piznonć Moj synek sie piznoł w kolano. Mój syn uderzył się w kolano.

uderzyć prasknonć Pieron prasknoł we dzewo. Piorun uderzył w drzewo.

umieć poradzić Fto to niy poradzi jechać na kole? Któż nie potrafi jeździć rowerem?

upał hica Wola hica bez lato jak mroz bez zima. Wolę upał latem niż mróz zimą.

upić się łożryć sie Ino mi sie tam w szynku niy łożryj. Tylko się nie upij w knajpie.

upierać się obstować Obstowoł coby niy iś dziś na gruba. Upierał się, żeby nie iść dziś na kopalnię.

urodziny geburstak Ftory to już wasz geburstak? Które to już pana/pani urodziny?

urwis najduch Juzaś tyn najduch prziszoł do dom cołki czorny. Znów ten urwis wrócił do domu kompletnie ubrudzony.

urzędnik byamter Łod ni chop jes za byamtra. Jej mąż jest urzędnikiem.

usiąść siednonć Lubia sie siednonć we łogrodzie. Lubię sobie usiąść w ogrodzie.

usta, twarz gymba Gymba aż ji sie śmioła. Twarz aż jej się śmiała.

W

w kółko ciyngiym Ciyngiym godosz to samo. Wciąż powtarzasz w kółko to samo.

waliza kofer Kaj to ciśniesz z tym kofrym? Dokąd idziesz z tą walizą?

wałek do ciasta nudelkula Jo czimia nudelkula we byfyju. Przechowuję wałek do ciasta w kredensie.

wąchać, pachnieć woniać Ale te kfiotki gryfnie woniajom. Ależ te kwiatki pięknie pachną.

wąchanie, zapach wonianie Ty to mosz dobre wonianie. Ty to masz dobry węch.

wątrobianka leberwuszt We sklepie niy ma już leberwusztu. W sklepie nie ma już wątrobianki.

welon szlajer Podziwej sie na tyn szlajer. Popatrz na ten welon.

węglarka kołkastla A kołkastla juzaś pusto! A węglarka znów pusta!

wiadro ajmer Postow tyn ajmer na dylinie. Postaw wiadro na podłodze.

wiadro kibel Downi kible były ze blachy a teroski som tak samo ze plastiku. Dawniej wiadra były blaszane a teraz są również z plastiku.

wiano ausztojer Łona miała srogi ausztojer. Miała bogate wiano.

widelec widołka Jak mosz nóż to niy jydz samom widołkom. Kiedy masz nóż nie jedz samym widelcem.

wieczne pióro filok Łon to szrajbuwoł filokiym jak jaki grof. On pisał wiecznym piórem jak jakiś arystokrata.

wielbłąd kamela Z tom pukeltaszom nosz bajtel wyglondo jak kamela. Z tym tornistrem nasz synek wygląda jak wielbłąd.

wieszak na ubrania bigel Tako chudo, że wyglondo jak bigel. Jest taka chuda, że wygląda jak wieszak na ubrania.

wietrzyć luftować Sam jest tela kurzoków, że muszymy durś luftować. Jest tutaj tylu palaczy, że ciągle musimy wietrzyć.

więzienie, areszt hereszt We hereszcie idzie abo siedzieć, abo robić za wachtyrza. W więzieniu można albo siedzieć, albo pracować jako strażnik.

wikary kapelonek Jak żech szła do kościoła to żech trefioła kapelonka. Kiedy szłam do kościoła, spotkałam wikarego.

wilgotny wilgły Chadra do dyliny mo być wilgło. Szmata do podłogi powinna być wilgotna.

winda zjazdowa w kopalni klotka Bele sie szola niy urwała. Najważniejsze, żeby nie urwała się winda zjazdowa.

winda zjazdowa w kopalni szola Wleźli my do szole we czech. Weszliśmy do windy zjazdowej w trójkę.

wino jabłkowe japcok Japcok jes toni, ale jes niyzdrowy. Wino jabłkowe jest tanie, ale niezdrowe.

włącznik prądu szalter Kaj mocie szalter, bo ćma i niy widza. Gdzie jest włącznik prądu, bo jest ciemno i nie widzę.

włożyć wrazić We banie boło tela ludzi, że niy szło nikaj szpyndlika wrazić. W pociągu było tyle osób, że nie można było włożyć szpilki.

włóczęga lopm S ciebie to jest richtig lomp. Jesteś prawdziwym włóczęgą.

włóczęga łazynga Tyn moj chop to jest łazynga. Mój mąż to taka łazęga.

włóczyć się smykać się Niy smykej sie po nocy z kamratami. Nie włócz się po nocy z kolegami.

woda sodowa zelter Jak ci gorko to sie napij zeltra. Jeżeli jest ci gorąco, napij się wody mineralnej.

worek miech A co tam mocie w miechu? Co pan tam ma w worku?

wódka gorzoła Na geburstagu może być gorzoła, bele niy za wiela. Na urodzinach może być wódka, byle nie za dużo.

wódka, denaturat bryna Bryna niy jes zdrowo. Wódka jest niezdrowa.

wprowadzić się przikludzić Na lato przikludzymy sie do nowy chałpy. Latem przeprowadzimy się do nowego domu.

wrotki rolszuły Widziałach waszo cera jeździć na rolszułach. Widziałam waszą córkę gdy jeździła na wrotkach.

wspierać spomogać Oma kożdego spomorze. Babcia każdego wesprze.

wstążeczka szlajfka Fto ci doł tako gryfno szlajfka? Kto ci dał taką ładną wstążkę?

wstętny, zły pierziński Co to za pierzińsko choroba. Co to za wstrętna choroba.

wstyd gańba Niy rób mi sam gańby przi ludziach. Nie przynoś mi wstydu przy ludziach.

wsuwka do włosów szpanga Kajś mi sie szpanga straciyła. Gdziś mi zginęła wsuwka do włosów.

wujek onkel Dejcie pozór onkel, cug jedzie. Uważaj wujku, jedzie pociąg.

wujek uja Nasz uja to tyn lokaty. Ten kędzierzawy pan jest naszym wujkiem.

wydawać pieniądze udować Wszysko żech udoł. Wydałem wszystkie pieniądze.

wyjść za mąż wydać się Wasza cera już sie wydałą? Pani córka wyszła za mąż?

wymiotować rzigać Był taki chory, że aże rzigoł. Był tak chory, że aż wymiotował.

wyobrażać sobie forsztelować Forszteluj sie: łon na to nic niy pedzioł! Wyobraź sobie, że on na to nic nie powiedział.

wypłata geltag Lepszy mały geltag niż żodyn. Lepsza wypłata mała, niż żadna.

wyprowadzić się wykludzić A kaj to sie kcecie wykludzić? A dokąd to się wyprowadzacie?

wyrośnięte dziecko pachoł Niydowno lotoł z nuplym a teroski to taki pachoł. Niedawno jeszcze biegał ze smoczkiem a teraz jest takim wyrośniętym dzieckiem.

wystarczy, dosyć styknie Styknom dwie sznity z wusztym. Wystarczą dwie kromki z kiełbasą.

wystrojony wysztigluwany Jak szac idzie do lipsty to sie musi wysztigluwać. Kiedy narzeczony idzie do narzeczonej, musi się wystroić.

wytrzymać łobstoć Z tobom to ciynżko łobstoć. Trudno z tobą wytrzymać.

wyżywienie kust Za cały kust musioł styknonć chlyb i woda. Za całe wyżywienie musiał wystarczyć chleb i woda.