słownik gwary śląskiej Z - Ż
polsko-śląski

Z

z powodu skiż tego Niy ma go we robocie skiż tego, że jes chory. Nie ma go w pracy, ponieważ jest chory.

z powodu skuli tego Skuli mojego chopa niy moga dzisio iść na wyszkubki.

z powrotem nazot Łaziyli my tam a nazot jak jakieś gupieloki. Chodziliśmy tam i z powrotem jak głupki.

zabawki graczki Bo zabiera graczki i póda do dom! Bo zabiorę zabawki i pójdę do domu!

zabierz bier Bier tyn nec i leć do sklepu. Zabierz siatkę i biegnij do sklepu.

zachowywać się głośno, awanturować sie romplować Prziszoł niyskoro i romplowoł po cały chałpie. Przyszedł późno i awanturował się w całym domu.

zaczepiać napasztować Niy napasztuj moi lipsty. Nie zaczepiaj mojej narzeczonej.

zadowolony rady Co tyn wasz chop taki rady? Dlaczego pani mąż jest taki zadowolony.

zadowolony, sprzyjający czemuś rod Jak żech mu kupiyła moplik to boł rod. Gdy kupiłam mu motorower był zadowolony.

zaglądać, zerkać kukać Kukoł na mje cołki czos. Cały czas na mnie patrzył.

zając hazok Hazok bez zima to wiela niy loto. Zimą zające nie biegają zbyt wiele.

zakład pracy ansztalt Sam jes mój anszalt. Oto mój zakład pracy.

zakonnica klosztorno Nasza oma łoblyko sie jak jako klosztorno. Nasza babcia ubiera się jak zakonnica.

zakończenie dnia pracy fajrant Fajrant bydzie dopiyro za sztyry godziny. Koniec pracy nastąpi dopiero za cztery godziny.

zakwas chlebowy nociastek Rób tyn nociastek, bo sie ćmi. Rób ten zakwas chlebowy, bo robi się późno.

zalotnik apsztyfikan Prziszoł tyn twój apsztyfikant. Pojawił się twój zalotnik.

zaloty zolyty Coś sie tak wysztigluwoł jak na zolyty? Co się tak wystroiłeś jak na zaloty?

załatwić coś spatrzeć Spacz sie jakie żdżadełko do moplika. Załatw sobie lusterko do motoroweru.

założyć się wetnonć sie Godoł swoje, ale wetnonć sie niy chcioł. Mówił swoje, ale założyć się nie chciał.

zamach, rozbieg, pęd szwong Mosz wzionć richtig mocny szwong. Musisz wziąć naprawdę mocny rozbieg.

zamawiać sztaluwać Sztaluj glazyjki na zima. Zamów sobie rękawiczki na zimę.

zamężna wydano Dziołcha może nosić purpurka dopiyro jak jes wydano. Dziewczyna może nosić purpurkę dopiero kiedy wyjdzie za maż.

zamknąć zowrzyć Zowrzyj dźwiyrze, bo sam zima włazi. Zamknij drzwi, bo się robi zimno.

zamówić łobsztalować Łobsztaluj sie nowe szczewiki, te cza wyciepnonć. Zamów sobie nowe buty, te już są do wyrzucenia.

zapalniczka fojercok Jak fto kurzy cygaryty to mo ze sobom fojercok. Jeśli ktoś pali papierosy, ma ze sobą zapalniczkę.

zapałki sztrachecle Opa, co byście kcieli: sztrachecle abo fojercok? Dziadku, wolisz zapałki czy zapalniczkę?

zapłakany uślimtany Wyglondosz jak uślimtany bajtel. Wyglądasz jak zapłakane dziecko.

zaraz zarozki Zaroski bydzie połednie. Zaraz będzie południe.

zasłonki w oknie forhangi Downo to mocie te modre forchangi? Czy od dawna ma pan/pani te niebieskie zasłonki?

zasypać zasuć Przi kościele boł epny rant, ale go zasuli. Obok kościoła był duży rów, ale go zasypano.

zaświecić łoświycić Łoświyć lampa, bo ćma. Zapal lampę, bo ciemno.

zawiść zowiść Wszysko to jes cygaństwo a zowiść. To wszystko kłamstwo i zawiść.

zawsze dycki Opa dycki jeździoł cugiym. Dziadek zawsze podróżował pociągiem.

zdjąć symnonć Symni jakla bo ciepło. Zdejmij bluzę, bo jest ciepło.

zegar zygor Wiela to na zygorze? Która godzina?

zejść ślyź Niy siedź tela we fiśli, ślyź sam do mje. Nie siedź tyle na strychu, zejdź tu do mnie.

zeszyt heft Niy mosz kaj szrajbuwać to sie kup jaki heft. Jeżeli nie masz w czym pisać, kup sobie jakiś zeszyt.

zezowaty świdraty Łon jes świdraty abo co? On jest zezowaty czy jak?

zlewozmywak ausgus Wciep szolki do ausgusa, bo som czorne Połóż szklanki w zlewozmywaku, bo są brudne.

złapać chycić Chyć się klopsztangi jak niy poradzisz ustoć. Złap się trzepaka, jeżeli nie potrafisz ustać.

zmarły umarty Umartymu nowy ancug na nic sie niy przido. Umarłemu nowy garnitur nie przyda się na nic.

zmartwienie utropa Mom ś niym utropa. Mam z nim zmartwienie.

znaleźć znojść Stracioła kajś taszka i niy umiy jom znojść. Zgubiła gdzieś torebkę i nie potrafi jej znaleźć.

zniknąć stracić Pacz sie stracić! Znikaj stąd!

znowu juzaś Juzaś mi sie portmanyj stracioł. Znów zgubiłam portmonetkę.

zostawić łostawić Łostow mje w spokoju. Zostaw mnie w spokoju.

zrzucić ściepać Musza ściepać wągle do piwnicy. Muszę zrzucić węgiel do piwnicy.

zużyty wyszkyrtany Te koło to mosz cołki wyszkyrtane. Twój rower jest już całkiem zużyty.

zwierzęta gospodarskie gadzina Gadzinie cza dać pozrić, coby niy lotała godno. Zwierzętom gospodarskim trzeba dać jeść, by nie biegały głodne.

Ż

żart, dowcip szpas Niy rób se szpasu. Nie rób sobie żartów.

że, ponieważ iże To jest taki podciep, iże tego niy idzie szczimać. To tak niegrzeczne dziecko, że już tego nie można wytrzymać.

żebranie fecht Jak tak dali pódzie to ida na fecht. Jak tak dalej pójdzie będę musiał żebrać.

żeby coby Hajer mioł karbidka, coby widzioł we ty ćmie na grubie. Górnik miał lampkę karbidową, żeby widzieć w ciemności na kopalni.

żelazko żelozko Noprow mi żelozko, bo cza bigluwać. Napraw mi żelazko, bo trzeba prasować.

żołnierz wojok Wojok niy śmie sie wszyskigo boć. Żołnierz nie może bać się wszystkiego.

żonaty żyniaty Jo niy wiedziała, że wasz synek jes żyniaty. Nie wiedziałam, że pani syn jest żonaty.