słownik gwary śląskiej A - C
śląsko-polski

A

abcalunek dług, kredyt, spłata Weznymy tyn byfyj na abcalunek. Kupimy ten kredens na raty.


abcybilder nalepka Wejrzi sie na abcyninder. Spójrz na nalepkę.


abfal śmieć, błąd Podziwej sie sam: som abfal. Popatrz tutaj - same śmieci.


abo albo Abo idziesz, abo sam stój. Albo chodź, albo tutaj zostań.


abzac obcas Abzac mi sie złomoł. Złamałam obcas.

achtlik ósma część czegoś Coś to wypioł? Ani achtlik. Dlaczego tak mało wypiłeś, to nawet nie jedna ósma litra.

afa małpa Niy skokej choby afa. Przestań skakać jak małpa.

ajlauf lane kluski Bydzie ajlauf na łobiod. Na obiad mamy lane kluski.

ajmer wiadro Postow tyn ajmer na dylinie. Postaw wiadro na podłodze.

ajnfart brama, wejście Łostwórz ajnfart, bo byda jechoł na kole. Otwórz bramę, bo chcę wyjechać na rowerze.

ajzynblat brzeszczot Kup ze czi nowe ajzynblaty. Kup trzy nowe brzeszczoty.

akuratny odpowiedni Tyn ancug bydzie akuratny. Ten garnitur będzie odpowiedni.

amajza mrówka Amajza wlazła na kwiotek. Mrówka weszła na kwiatek.

ancla kawalerka lub małe pomieszczenie W ty jego ancli niy ma placu. W jego kawalerce brakuje miejsca.

ancug garnitur Widzieli go iś we ancugu. Był widziany jak szedł w garniturze.

ansztalt zakład pracy Sam jes mój anszalt. Oto mój zakład pracy.

antryj przedpokój Łostow szczewiki we antryju. Pozostaw obuwie w przedpokoju.

ańfachowy nieodpowiedni Tyn binder to mosz richtig ańfachowy. Twój krawat jest bardzo nieodpowiedni.

apluzina pomarańcza Zjydz co, choby apluzina. Zjedz coś, przynajmniej pomarańczę.

aprikołza morela Byś mogła kupić trocha aprikołzów. Mogłabyś kupić nieco moreli.

apsztyfikan zalotnik Prziszoł tyn twój apsztyfikant. Pojawił się twój zalotnik.

arbajtancug ubranie robocze Wypier mi tyn stary arbajtancug. Wypierz mi stare ubranie robocze.

asić sie chwalić się Niy ma sie co tyla asić. Nie ma co chwalić za bardzo.

asta gałąź Podziwej sie - tela latoś jabłków, co asta sie złomała. Popatrz, w tym roku jest tyle jabłek, że gałąź złamała się.

aszynbecher popielniczka Wyciep no ze aszymbechra, bo tam jest połno. Wyrzuć zawartość popielniczki, bo jest pełna.

aus aut (w sporcie) Bal wylecioł na aus. Piłka znalazła się na aucie.

ausgus zlewozmywak Wciep szolki do ausgusa, bo som czorne Połóż szklanki w zlewozmywaku, bo są brudne.

ausztojer wiano Łona miała srogi ausztojer. Miała bogate wiano.

B

badyhouzy kąpielówki Łoblycz sie badyhouzy. Załóż kąpielówki.


bajs kęs Dej mi yno jedyn bajs ze twoi sznity. Daj mi tylko jeden kęs twojej kanapki.


bajtel chłopiec Za bajta jo boł rubszy jak teroski. Jako dziecko byłem grubszy niż teraz.


bakpulwer proszek do pieczenia Idź do sklepu, bo niy mom bakpulweru. Idź do sklepu, bo nie mam proszku do pieczenia.


bal piłka do gry Kaj zaś jes mój bal? Gdzie podziała się moja piłka?


bamber rolnik, gospodarz Teroski bambry majom wiela roboty. Obecnie rolnicy mają dużo pracy.


bamoncić mieszać w głowie Niy bamonć mje! Nie mieszaj mi w głowie!


bana kolej Na banie to jes blank dobro robota. Praca na kolei jest całkiem dobra.


banhof dworzec kolejowy Kaj sam u wos jes banhof? Gdzie w tym mieście jest dworzec kolejowy?


bania dynia Moga wypić kompot z banie. Mogę się napić kompotu z dyni.


banka tramwaj Banka chnet przijedzie. Tramwaj nadjedzie wkrótce.


bas brzuch Tela żeś jod, że mosz srogi bas. Jadłeś tak dużo, że masz duży brzuch.


batki majtki Pod galotami sie nosi batki. Pod spodniami nosimy majtki.


bebok straszydło Wyglondosz jak jaki bebok. Wyglądasz jak jakieś straszydło.


beretka beret Mosz mieć na gowie choby beretka bez zima. Zimą powinieneś mieć na głowie chociaż beret.


berg skała, kamień Idzie sie piznonć ło tyn berg na placu. O kamień na podwórku można się uderzyć.


bery bajki, bzdury Bery mi sam godosz. Opowiadasz bajki.


beszong nasyp kolejowy Na beszongu rosła trowa. Na kolejowym nasypie rosła trawa.


bezto dlatego że Jes noc, bezto momy ćma. Jest noc, dlatego jest ciemno.


bezuch odwiedziny We szczoda mom bezuch. W środę będę miał odwiedziny.


bier zabierz Bier tyn nec i leć do sklepu. Zabierz siatkę i biegnij do sklepu.


bifyj kredens Tolyrze sie czimie we byfyju. Talerze trzymamy w kredensie.


bigel wieszak na ubrania Tako chudo, że wyglondo jak bigel. Jest taka chuda, że wygląda jak wieszak na ubrania.


biglować prasować Mom wiela biglowania dzisioj. Mam dziś dużo prasowania.


biksa puszka Skryj te szkloki do biksy. Schowaj landrynki do puszki.


bina pszczoła Biny lecom do kwiotków. Pszczoły lecą do kwiatków.


binder krawat Łoblycz sie binder, bydziesz gryfniejszy. Załóż krawat, będziesz ładniejszy.


bioły biały Bioły jak śniyg. Biały jak śnieg.


biza kant w spodniach Bigluj tak, coby boły bizy. Prasuj tak, żeby uzyskać kanty w spodniach.


blajsztift ołówek Szkrajbuj blajsztiftym, bydzie leko zgumować. Pisz ołówkiem, wtedy będzie łatwo to zetrzeć.


blamować się ośmieszać się, kompromitować Niy blamuj sie chopie. Nie ośmieszaj się człowieku.


blank całkowicie Tak sie umarasioł, że boł blank czorny. Tak się ubrudził, że był cały brudny.


blaza odcisk, bąbel Łod kilofa mom blazy. Od kilofu zrobiły mi się odciski.


blizablajfer piorunochron Na chałpie cza mieć blizablajfer. Na domu powinien być piorunochron.


blumkol kalafior Mocie we sklepie blumkol? Czy w sklepie jest kalafior?


blynduwać świecić w oczy Ber te żdżadło, bo mi blyndujesz. Zabierz to lusterko, bo mi świecisz w oczy.


bojtlik torebka Kajś poszła z bojtlikiym. Wyszła gdzieś z torebką.


bolok siniak, bolące miejsce Jak sie pizniesz to mosz bolok. Gdy się uderzysz, masz siniaka.


bombon cukierek Bajtle rade jedzom bombony. Dzieci chętnie jedzą cukierki.


bonkawa kawa naturalna Jak śniodosz to sie napij bonkawy. Pij kawę do śniadania.


borg kredyt Auto to cza kupić na borg. Samochód należy kupić na kredyt.


borok nieudacznik, biedak Juzaś tyn borok siedzi we robocie. Ten biedak znów jest w pracy.


borszatajn krawężnik Niy wyłaź za borsztajn. Nie wychodź poza krawężnik.


brateringi śledzie opiekane Mom smak na brateringi. Zjadlbym śledzia opiekanego.


bratkartofle smażone ziemniaki Dzisio na łobiod som bratkartofle. Dziś na obiad mamy smażone ziemniaki.


brauza napój musujący, oranżada, woda mineralna Cołki dziyń boło tak gorko, co żech wypioł kista brauzy. Przez cały dzień było tak gorąco, że wypiłem skrzynkę wody mineralnej.


brecha łom Do ty roboty mosz mieć brecha. Do tej pracy potrzebujesz łomu.


brif list, pismo Czekom na brif łot bracika. Czekam na list od brata.


brifkastla skrzynka na listy Kupcie sie nowo brifkastla, bo staro sie zatła. Powinniście kupić nową skrzynkę na listy, bo stara się zacięła.


briftasza portfel Nowo mocie ta briftasza? Pana portfel jest nowy?


bryle okulary Do auta mom mieć bryle. W samochodzie powinienem założyć okulary.


bryna wódka, denaturat Bryna niy jes zdrowo. Wódka jest niezdrowa.


buchty kluski na parze Rod jym buchty. Lubię kluski na parze.


bulić burzyć Tyn stary mur byście musieli wybulić. Ten stary mur powinien pan zburzyć.


byamter urzędnik Łod ni chop jes za byamtra. Jej mąż jest urzędnikiem.


bysztek sztućce My sie kupiyli blank nowy bysztek. Kupiliśmy całkiem nowe sztućce.


C

cajtong gazeta Jak bydziesz szoł nazot, kup cajtong. Kiedy będziesz wracał, kup gazetę.

cera córka Za kogo to sie wasza cera wydała? Za kogo wyszła pana/pani córka?

cesta droga Szoł cestom łod jedny łosady do drugi. Szedł drogą od jednej osady do drugiej.

chaberfloki płatki owsiane Chaberfloki to som dobre do bajtli. Płatki owsiane dobre są dla dzieci.

chachor pijak Coby z ciebie niy boł chachor. Obyś nie został pijakiem.

chaderlok szmaciarz Juzaś się łoblyk jak chaderlok. Znów ubrał się jak szmaciarz.

chadra szmata Sam mosz chadra do dyliny. Tutaj jest szmata do podłogi.

chamster chomik Tak sie łobzar, że wyglondoł jak jaki chamster. Tak się najadł, że wyglądał jak jakiś chomik.

charboły buty Seblyc te charboły, bo w doma bydzie som maras.Zejmij buty, bo inaczej w domu będzie mnóstwo błota.

charlać kaszleć Downo to tak charlocie? Czy od dawna pan tak kaszle?

chlyw chlew Wieprzki miyszkajom we chylwie. Świnie mieszkają w chlewie.

chnet niebawem Chnet bydzie ćma. Niedlugo zrobi się ciemno.

chop mężczyzna, mąż Chopy rade grajom we fusbal. Mężczyźni lubią grać w piłkę nożną.

chrobok robak Pełno sam rostomajtych chroboków. Mnóstwo tutaj różnych robaków.

chycić złapać Chyć się klopsztangi jak niy poradzisz ustoć. Złap się trzepaka, jeżeli nie potrafisz ustać.

chyt podryw Wysztigluj sie a idź na chyt. Wystrój się i idź na podryw.

ciaciany piękny, ugłaskany Ale mocie tyn kamerlik wyciaciany. Ale pani ma piękny pokoik.

ciarach brudas Żeby cie yno potym niy nozwali ciarachym. Żeby cię tylko później nie nazwano brudasem.

ciepać rzucać Bal idzie kulać, ale ciepać niym tak samo idzie. Piłkę można turlać, ale da się także nią rzucać.

ciorać pomiatać, brudzić Niy ciorej tak tym heftym, bo ci się pomarasi. Nie pomiataj tak zeszytem, bo ci się wybrudzi.

ciśba tłok We cugu ciśby niy ma a we autobusie niykiedy jes. W pociągu nie ma tłoku, a w autobusie czasami jest.

ciyngiym w kółko Ciyngiym godosz to samo. Wciąż powtarzasz w kółko to samo.

cknić tęsknić Ckni mi sie za mojym szacym. Tęsknię za narzeczonym.

coby żeby Hajer mioł karbidka, coby widzioł we ty ćmie na grubie. Górnik miał lampkę karbidową, żeby widzieć w ciemności na kopalni.

corsztok miarka składana Na co ci blajsztift jak niy mosz corsztoka? Po co ci ołówek skoro nie masz miarki?

cufal przypadek Trefiyli my sie bez cufal. Spotkaliśmy się przez przypadek.

cug pociąg, pęd Ło ftory mosz cug? O której godzinie odchodzi twój pociąg?

cukrować słodzić Ludziom cza niykiedy cukrować. Ludziom należy czasem słodzić.

cwerg krasnal Niy wyglondoł jak chop yno jak jaki cwerg. Nie wyglądał jak mężczyzna tylko jak krasnal.

cwibak suchary Bez lato my roz jedli cwibak. Latem pewnego razu jedliśmy suchary.

cyganić kłamać Yno mje niy cygoń! Tylko mnie nie okłamuj!

cygaryty papierosy Cygaryty sie czimie w kabzie. Papierosy trzyma się w kieszeni.

cyja akordeon Jak fto poradzi grać na cyi może sie dorobić do geltagu. Jeśli ktoś potrafi grać na akordeonie może sobie dorobić do wypłaty.

cytrona cytryna Rod pija tyj, ale yno ze cytronom. Smakuje mi herbata, ale tylko z cytryną.

czorny czarny, brudny Bajtel jak przidzie z placu to jes cołki czorny. Kiedy dziecko wraca z podwórka jest całe ubrudzone.

czwortek czwartek Czwortek jes pomiyndzy szczodom a piontkiym. Czwartek jest między środą a piątkiem