słownik gwary śląskiej L - M
śląsko-polski

L

lacie papucie Niy chca dostać na geburstak juzaś laciów. Nie chcę znowu dostać na urodziny papuci.

lajbik stanik Po jakiymu to łazisz bez lajbika? Dlaczego chodzisz bez stanika?

lajerman kataryniarz Niy pamiyntom kiej żech łostatni roz widziała lajermana. Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam kataryniarza.

lajsta listwa Miyndzy ścianom i dylinom som takie lajsty. Między ścianą a podłogą są listwy.

larmo hałas Niy rób juzaś larma. Nie rób znowu hałasu.

lata poprzeczka (w piłce nożnej) To był prawie nec, ale bal piznoł w lata. Prawie była bramka, ale piłka uderzyła w poprzeczkę.

latoś tego roku, latem Latoś muszymy kajś pojechać na rajza. Tego roku musimy wybrać się na wycieczkę.

lauba ganek Po jakiymu to czimiesz kołkasla w laubie? Dlaczego trzymasz węglarkę na ganku?

lazaryt szpital Tak mje gowa boli, że chyba sie legna w lazarycie. Tak mnie boli głowa, że chyba położę się w szpitalu.

leber gapa, nieudacznik Pełno chopów a same lebry. Mnóstwo mężczyzn, ale samych nieudaczników.

leberwuszt wątrobianka We sklepie niy ma już leberwusztu. W sklepie nie ma już wątrobianki.

lebo albo Lebo tak, lebo tak. Albo tak, albo tak.

legitka legitymacja, dokument tożsamości Niy frasuj sie, może ftory znod twoja legitka. Nie mart się, może ktoś znalazł twoją legitymację.

legnonć sie położyć się Legni sie, boś sie richtig narobioł. Połóż się, bo naprawdę się napracowałeś.

leko łatwo Niy ma leko. Nie jest łatwo.

leżanka tapczan Leżanka niy może być kole dźwiyrzy. Tapczan nie może stać koło drzwi.

linkera kierownica Chyć sie linkery i niy jedź jak gupielok. Złap kierownicę i nie jedź jak głupek.

lipsta narzeczona Zaroski przidzie moja lipsta. Zaraz przyjdzie moja narzeczona.

listek list A napisoł ci jaki listek? A napisał do ciebie list?

liter litr Wola liter wody jak liter mlyka. Wolę litr wody niż litr mleka.

liznąć przewrócić się, upaść Jechoł na kole i liznął. Jechał rowerem i przewrócił się.

lojfer dywan Kaj to sprzedowajom takie lojfry? Gdzie sprzedają takie dywany?

lokaty kędzierzawy Za bajtla łon boł lokaty, a teroski niy jes. Jako dziecko był kędzierzawy, a teraz nie jest.

lomp włóczęga S ciebie to jest richtig lomp. Jesteś prawdziwym włóczęgą.

lotać biegać Yno byś lotała po sklepach. Tylko byś biegała po sklepach.

luft powietrze Jak ci sam źle to idź na luft. Jeżeli ci tutaj źle, wyjdź na powietrze.

luftbiksa strzelba wiatrówka Ida sie poszczilać z luftbiksy. Idę sobie postrzelać z wiatrówki.

luftować wietrzyć Sam jest tela kurzoków, że muszymy durś luftować. Jest tutaj tylu palaczy, że ciągle musimy wietrzyć.

lyjtkolba lutownica Kaj jes moja lyjtkolba? Gdzie jest moja lutownica?

lyjty lanie Niy maraś sie, bo dostaniesz lyjty. Nie brudź się, bo dostaniesz lanie.

lynga bułka paryska Dejcie mi ta większo lynga. Poproszę o tę większą bułkę paryską.

lynsztanga kierownica roweru

Powieś nec na lynsztandze i gzuj do dom. Powieś siatkę na kierownicy i pędź do domu.


Ł

łaska łasica Łaska poradzi udusić kokota. Łasica potrafi zadusić koguta.

łazić chodzić Jak fto za dużo łazi to potym sie musi legnonć. Jeśli ktoś za dużo chodzi, potem musi się położyć.

łazynga włóczęga Tyn moj chop to jest łazynga. Mój mąż to taka łazęga.

łobiesić powiesić Cza iś łobiesić fana we łoknie. Należy iść wywiesić flagę w oknie.

łobiod obiad Ło ftory bydzie łobiod? O której godzinie będzie obiad?

łoblyc sie ubrać się Juzaś niy mom sie w co łoblyc. Znowu nie mam się w co ubrać.

łoblyczynie ubranie A kajś to znod takie łobleczynie? A gdzie znalazłeś takie ubranie?

łobstoć wytrzymać Z tobom to ciynżko łobstoć. Trudno z tobą wytrzymać.

łobsztalować zamówić Łobsztaluj sie nowe szczewiki, te cza wyciepnonć. Zamów sobie nowe buty, te już są do wyrzucenia.

łogiyń ogień Dociep tam trocha dzewa do łognia. Dorzuć trochę drewna do ognia.

łojce rodzice Moi łojce nigdy ni gańby niy narobiyli. Moi rodzice nigdy nie przynieśli mi wstydu.

łoroz nagle Jechali my bankom a tu łoroz kontrola. Jechaliśmy tramwajem a tu nagle kontrola.

łorynżada oranżada Po wiela ta łorynżada? Ile kosztuje oranżada?

łosprawiać rozmawiać Łosprawiali my wczora ło twoi babie. Rozmawialiśmy wczoraj o twojej żonie.

łostawić zostawić Łostow mje w spokoju. Zostaw mnie w spokoju.

łostuda awantura Co sie trefiymy to łostuda. Ile razy się spotkamy, zawsze jest awantura.

łoszkrobiny obierki A łoszkrobiny żeś wyciep? Wyrzuciłeś obierki?

łoszkubiny darcie pierza Za tydziyń bydymy robić łoszkubiny. Za tydzień organizujemy darcie pierza.

łoświycić zaświecić Łoświyć lampa, bo ćma. Zapal lampę, bo ciemno.

łożryć sie upić się Ino mi sie tam w szynku niy łożryj. Tylko się nie upij w knajpie.


M

majs kukurydza Radzi jycie majs? Smakuje panu/pani kukurydza?

majzel przecinak Na coś to łostawioł majzel na fiśli? Dlaczego zostawiłeś przecinak na strychu?

malyrz malarz Dobry malyrz poradzi wartko wymaluwać srogo izba. Dobry malarz potrafi szybko pomalować duży pokój.

mandle migdały Dowo sie do zisty mandle abo niy? Czy do babki dodaje się migdały, czy nie?

mantel płaszcz Kupia sie nowy mantel na zima. Kupię sobie nowy płaszcz na zimę.

maras błoto, brud Na ty drodze to jes som maras! Na tej drodze jest wyłącznie błoto!

marasić brudzić Niy maraś mi sam w mojym kamerliku. Nie brudź mi w moim pokoju.

masara duża mucha Masary to furgajom yno bez lato. Duże muchy latają tylko latem.

masny tłusty Te kartofle to zrobiyli takie fest masne. Ziemniaki przygotowano takie mocno tłuste.

masorz rzeźnik Nasz masorz poradzi zrobić nolepsze krupnioki. Nasz rzeźnik przygotowuje najlepszą kaszankę.

maszka kokardka Jako maszka mosz rada: bioło abo zielono? Jaka wstążka ci się podoba: biała czy zielona?

maszket smakołyk Kup jakich maszkytów do bajtli. Kup chłopcom jakichś smakołyków.

maznonć uderzyć Ciśba boła tako, że ftoś go maznoł bez pysk i niy wiy fto. Był taki tłok, że ktoś uderzył go w twarz i nie wie kto.

merta mirt Fto mo merta na łogródku? Kto hoduje mirt na ogródku?

merynka chusta na głowę w stroju ludowym Spaczcie sie nowo merynka. Niech pani sobie kupi nową chustę.

meter metr Dejcie mi dzewniano lajsta, tako na meter dugo. Poproszę listwę drewnianą, metr długości.

miano imię, nazwisko Jakie to mocie miano? Jak się pan/pani nazywa?

miech worek A co tam mocie w miechu? Co pan tam ma w worku?

mierzić denerwować Moja baba to mje durś mierzi. Moja żona ciągle mnie denerwuje.

miesionc miesiąc Na pyndzyjo cza robić cołki miesionc. Na wypłatę trzeba pracować cały miesiąc.

miesionczek księżyc Ale dziś miesionczek gryfnie świyci. Ale księżyc dziś ładnie świeci.

mietła miotła Sam jes tela marasu, że cza iść po mietła. Tu jest tyle brudu, że trzeba pójść po miotłę.

miglanc kombinator Ś niego jes richtig miglanc. On jest prawdziwym kombinatorem.

migym szybko Wrocej sam yno migym. Wracaj tutaj tylko szybko.

miyso mięso Juzaś niy ma miysa na łobiod. Znowu nie ma mięsa na obiad.

mlyko mleko Kaj żeś łostawioła kana na mlyko? Gdzie zostawiłaś bańkę na mleko?

mobilniok telefon komórkowy Mobilniok noleży sie czimać we kabzie. Telefon trzeba przechowywać w kieszeni.

modry niebieski Kfiotki som rostomajte: jedne czerwone, inksze modre. Kwiatki są różne: jedne czerwone, inne niebieskie.

moplik motorower Niy łaź piechty, kup sie moplik. Nie chodź piechotą, kup sobie motorower.

mota ćma Do izby wleciała mota. Do pokoju wpadła ćma.

motek młotek Ślecioł mi motek jak żech robioł na dachu. Kiedy pracowałem na dachu spadł mi młotek.

mulorz murarz

Moj chop robi za mulorza. Mój mąż pracuje jako murarz

muskla mięsień Chop musi mieć fest muskle. Mężczyzna powinien mieć dobrze rozwinięte mięśnie.

muterka nakrętka A kaj mosz muterka? A gdzie podziałeś nakrętkę?

myjtermas metr krawiecki Wiela to wom pani wyszło na tym myjtermasie. Ile pani wymierzyła tym metrem krawieckim?