słownik gwary śląskiej T - W
śląsko-polski

T

tablet taca Potym prziszła łod ni cera ze tabletym. Później przyszła jej córka z tacą.

tabula tablica Co sam naszrajbuwali na ty tabuli? Co napisano na tej tablicy?

tanksztela stacja benzynowa Auto to yno jeździ łod tankszteli do tankszteli. Samochód jeździ tylko od stacji benzynowej do stacji benzynowej.

tasia torba, teczka Skórzano jest ta tasia abo ze papyndekla? Ta teczka jest ze skóry czy z tektury?

taszka damska torebka Modo dziołcha tak samo może mjeć taszka. Młoda dziewczyna także może mieć torebkę.

taszyntuch chustka do nosa Sam mosz taszyntuch na ryma. Tutaj masz chusteczkę na katar.

tela tyle Poszoł i tela go widzieli. Poszedł i tyle go widziano.

tera smoła Ćma choby we kanie z terom. Ciemno jak w bańce ze smołą.

teroski teraz, obecnie Teroski żodyn niy chce łazić piechty. Teraz nikt nie chce chodzić piechotą.

terować smołować We sobota terujymy dach we chałpie. W sobotę będziemy smołować dach domu.

tinta atrament Downi to yno tintom szrajbuwali. Dawniej pisano wyłącznie atramentem.

toć tak, oczywiście Toć, że mosz recht. Oczywiście, że masz rację.

tomata pomidor Posłałach moigo chopa po dwa fonty tomatów. Wysłałam mojego męża po kilogram pomidorów.

tonkać moczyć Starzik tonko żymła we mlyku. Dziadek moczy bułkę w mleku.

torta tort A na co wom ta torta, geburstak mocie? A po co pani ten tort, ma pani urodziny?

tref przypadek, spotkanie Pacz co za tref, co my sie trefiyli. Popatrz co za przypadek, że się spotkaliśmy.

trefić kogoś spotkać kogoś Trefiyli my się we szynku. Spotkaliśmy się w gospodzie.

trowa trawa Trowa latoś niy chce rosnonć. W tym roku trawa nie chce rosnąć.

tuberok gruźlik Kucosz jak tuberok. Kaszlesz jak gruźlik.

tukej tutaj Tukej możesz sie zicnonć. Tutaj możesz usiąść.

tulpa tulipan Do mje tulpy to som nolepsze kwiotki. Dla mnie tulipan to najlepszy kwiat.

tuste smalec Do tustego lepszy jes chlyb jak żymła. Do smalcu lepszy jest chleb niż bułka.

tydziyń tydzień Tydziyń wartko minie. Tydzień szybko przeleci.

tyj herbata A co wolicie: tyj abo bonkawa? Czego się pan/pani napije: kawy czy herbaty?

tyjater teatr Byliście we tym nowym tyjatrze? Byliście w tym nowym teatrze?

tytka torebka U masorza majom papiorzane tytki. U rzeźnika są papierowe torebki.


U

uciecha radość Z tym karoselem to my mieli fest uciecha. Z karuzeli mieliśmy dużo radości.

udować wydawać pieniądze Wszysko żech udoł. Wydałem wszystkie pieniądze.

uja wujek Nasz uja to tyn lokaty. Ten kędzierzawy pan jest naszym wujkiem.

ujechać poślizgnąć się Ujechoł żech na skórce ze apfelziny. Poślizgnąłem się na skórce z pomarańczy.

umarty zmarły Umartymu nowy ancug na nic sie niy przido. Umarłemu nowy garnitur nie przyda się na nic.

unfal błąd Tyś to jes jedyn epny unfal. Jesteś jednym wielkim błędem.

uniyskorzić sie spóźnić się Uniyskorzili my sie na cug. Spóźniliśmy się na pociąg.

ustoć przestać Ustoń z tym larmym. Przestań już krzyczeć.

uślimtany zapłakany Wyglondosz jak uślimtany bajtel. Wyglądasz jak zapłakane dziecko.

utropa zmartwienie Mom ś niym utropa. Mam z nim zmartwienie.


W

wachować pilnować Mosz wachować placu a niy sie smykać. Powinieneś pilnować podwórka a nie się włóczyć.

wadzić sie kłócić się Kaj pódzie to sie wadzi. Gdzie nie pójdzie, tam się kłóci.

wajać marudzić, zrzędzić Moj chop juzaś wajoł cołki dziyń. Mój mąż znowu marudził cały dzień.

walkownia magiel Idź do walkownie a wrocej drabko. Idź do magla i wróć prędko.

wancka pchła Byle żeś wancków niy chycioł. Byle byś nie złapał pcheł.

wander podróż Pódź pojadymy na jaki wander. Choć wybierzemy się w jakąś podróż.

wartko szybko Pódź pojadymy bankom, bydymy wartko w doma. Chodź pojedziemy tramwajem, będziemy szybko w domu.

warzić gotować Cza co dobrego uwarzić na łobiod. Trzeba ugotować coś dobrego na obiad.

waserwoga poziomnica Jak niy bydziesz mioł waserwogi to ci wyndzie krziwo. Jeśli nie użyjesz poziomnicy, wyjdzie krzywo.

waszbret tarka do prania Fto dziś pamiynto jak sie prało na waszbrecie? Któż dziś pamięta jak się prało przy pomocy tarki?

waszkuchnia pralnia Konsek izby dzisio styknie za cało waszkuchnia. Dziś zamiast pralni wystarczy kawałek pokoju.

waszpek miska Dej sam jaki waszpek. Podaj tu jakąś miskę.

wela element fryzury, włosy ułożone falowo Ale ci golac szczeloł wela! Ależ ci fryzjer zrobił falę z włosów.

wertiko komoda Postawiymy teroski wertiko kole leżanki. Teraz ustawimy komodę przy tapczanie.

westa kamizelka Wczora żech widzioł chopa we weście. Wczoraj widziałem mężczyznę w kamizelce.

wetka mecz rewanżowy A jutro gromy wetka. Jutro zagramy mecz rewanżowy.

wetnonć sie założyć się Godoł swoje, ale wetnonć sie niy chcioł. Mówił swoje, ale założyć się nie chciał.

wic dowcip Fajne wice godosz. Opowiadasz dobre dowcipy.

widołka widelec Jak mosz nóż to niy jydz samom widołkom. Kiedy masz nóż nie jedz samym widelcem.

wihajster nieokreślona część urządzenia, maszyny Wejrzi sie na tyn wihajster. Popatrz na tę część maszyny.


wieczerza kolacja Pódź do dom na wieczerzo. Chodź do domu na kolację.

wieczerzać jeść kolację Ło ftory wasza familijo wieczerzo? O której godzinie pana/pani rodzina je kolację?

wiela ile Wiela to mosz lot? Ile masz lat?

wieprzki agrest Rada mom wieprzki, ale prosto s krzoka. Lubię agrest, ale taki prosto z krzaka.

wilgły wilgotny Chadra do dyliny mo być wilgło. Szmata do podłogi powinna być wilgotna.

winszować składać życzenia Winszuja ci sto lot we zdrowiu. Życzę ci sto lat w zdrowiu.

wiyrch góra, wierzch Fiśla w kożdy chałupie jest na wiyrchu. Strych w każdym domu jest na górze.

wojok żołnierz Wojok niy śmie sie wszyskigo boć. Żołnierz nie może bać się wszystkiego.

woniać wąchać, pachnieć Ale te kfiotki gryfnie woniajom. Ależ te kwiatki pięknie pachną.

wonianie wąchanie, zapach Ty to mosz dobre wonianie. Ty to masz dobry węch.

wrazić włożyć We banie boło tela ludzi, że niy szło nikaj szpyndlika wrazić. W pociągu było tyle osób, że nie można było włożyć szpilki.

wreć gotować się Wciepuj te kloski, bo woda wre. Wrzucaj kluski, bo woda się gotuje.

wuszt kiełbasa Dej mi na wieczerzo chleba z wusztem. Podaj mi na kolację chleb z kiełbasą.

wydać się wyjść za mąż Wasza cera już sie wydałą? Pani córka wyszła za mąż?

wydano zamężna Dziołcha może nosić purpurka dopiyro jak jes wydano. Dziewczyna może nosić purpurkę dopiero kiedy wyjdzie za maż.

wykludzić wyprowadzić się A kaj to sie kcecie wykludzić? A dokąd to się wyprowadzacie?

wyszkrobić nakrochmalić Możecie wyszkrobić ta płachta. Może pani nakrochmalić to prześcieradło.

wyszkubki darcie pierza We szczoda momy wyszkubki. W środę organizujemy darcie pierza.

wyszkyrtany zużyty Te koło to mosz cołki wyszkyrtane. Twój rower jest już całkiem zużyty.

wysztigluwany wystrojony Jak szac idzie do lipsty to sie musi wysztigluwać. Kiedy narzeczony idzie do narzeczonej, musi się wystroić.